23.035118|113.188782
King's Place
PropertyImage
No. 1 Foping Si Road
Guicheng Street, Nanhai District
Foshan, Guangdong Province
Nhà ở
King's Place
Địa điểm Nanhai District, Quảng đông

No. 1 Foping Si Road
Guicheng Street, Nanhai District
Foshan, Guangdong Province
Diện tích sàn 450,000  m2
Đơn vị đầu tư Mapletree China Opportunity Fund II
TÊN LIÊN LẠC

Tel: +86 757 8181 1818

King’s Place (giai đoạn 4 của Nanhai Business City) bao gồm 23 tòa nhà ở với 2,600 căn hộ. Dân cư sẽ được hưởng lợi từ dự án NBC với các tiện ích cơ bản và dành cho doanh nghiệp, cũng như các khu vực thương mại và giáo dục.