Đầu tư vào tài năng
Nghề nghiệp
Tại sao chọn Mapletree?

Làm việc với Mapletree

people

Con người

Con người là tài sản lớn nhất của chúng tôi. Họ là lực lượng quan trọng phía sau sự thành công của doanh nghiệp. Chúng tôi trân trọng cá nhân cam kết sẵn sàng vượt qua khỏi ”vùng an toàn” của họ và mang đến kết quả xuất sắc. Bạn sẽ làm việc tại công ty tốt nhất trong ngành và cùng thay đổi cách chúng ta kinh doanh bất động sản.

learning

Học tập & Phát triển

Tại Mapletree, chúng tôi tạo môi trường thuận lợi nhất để bạn có thể hoàn thiện năng lực và phát triển nghề nghiệp. Nhân viên mới được huấn luyện toàn diện trong vòng 100 ngày đầu tiên làm việc tại doanh nghiệp. Hệ thống hỗ trợ vững chắc được thiết lập để giúp họ hòa nhập nhanh vào doanh nghiệp.

awards

Danh hiệu & Công nhận

Triết lý lương thưởng cạnh tranh của chúng tôi nhằm tạo ra cơ hội nghề nghiệp công bằng và khen thưởng xứng đáng cho nhân viên. Chúng tôi hướng tới cơ chế thưởng dựa trên hiệu quả công việc theo đó chúng tôi xác định và tưởng thưởng cho các nhân viên dựa trên những cống hiến xuất sắc của họ cho sự thành công của doanh nghiệp.

growth

Phát triển nghề nghiệp

 Phát triển sự nghiệp là một hành trình lâu dài. Tại Mapletree, bạn sẽ có cơ hội quản lý nghề nghiệp và tận hưởng nguồn cơ hội vô tận tại doanh nghiệp tăng trưởng nhanh. Hãy tham gia đội ngũ của chúng tôi ngay bây giờ.