Kinh doanh
BỀN VỮNG
Các dự án phát triển bền vững của chúng tôi góp phần vào những thành quả của các doanh nghiệp trong việc bảo vệ môi trường.
Chất lượng
DỊCH VỤ
Đội ngũ nhân viên đem đến dịch vụ tuyệt hảo cho gần 3,000 doanh nghiệp ở Singapore.
Đem lại
LỢI NHUẬN CAO
Chúng tôi luôn hướng tới mục tiêu đem lại lợi nhuận cao và liên tục thông qua hoạt động quản lý vốn.
Singapore
Phát triển
CHUYÊN MÔN
Chúng tôi liên tục mở rộng kinh nghiệm thực hiện dự án tại Châu Á.
Việt Nam
Điểm tin
Tìm
Tìm diện tích thuê
Không Gian Làm Việc Chung Mới
Báo cáo hàng năm