1.264732|103.824915
St James Power Station
PropertyImage
3 Sentosa Gateway #01-01,
Singapore 098544
Lối sống
St James Power Station
Địa điểm HarbourFront Precinct

3 Sentosa Gateway #01-01,
Singapore 098544
Diện tích sàn 13,000  m2
Diện tích cho thuê 11,200  m2
Đơn vị đầu tư Mapletree Investments
TÊN LIÊN LẠC

Tel: +65 6377 6177
Email: mktg@mapletree.com.sg

Được xây dựng vào năm 1927 với tư cách là nhà máy điện đầu tiên của Singapore, nhà máy điện St James đã được công nhận là Di tích Quốc gia vào năm 2009 và là một phần trong danh mục đầu tư của Mapletree tại HarbourFront Precinct kể từ khi Mapletree được thành lập vào năm 2000. Từ năm 2018 đến năm 2021, Mapletree đã tiến hành trùng tu và tái sử dụng di tích quốc gia này như một văn phòng hiện đại, và cho một công ty công nghệ hàng đầu thế giới thuê không gian làm việc kể từ đó. SJPS cũng có phòng trưng bày di sản ở một trong những ống khói đặc biệt của nó và một dãy trưng bày các món đồ tạo tác hàng hải xung quanh đài tưởng niệm. Đây là nỗ lực trùng tu thứ hai của Mapletree đối với di tích. Lần đầu tiên được thực hiện vào giữa những năm 2000, khi mà SJPS được chuyển đổi thành một điểm giải trí về đêm cho đến khi hợp đồng thuê đó kết thúc vào năm 2018.