52.421944|-4.084409
Alexandra Hall
PropertyImage
Alexandra Hall, Victoria Terrace,
Aberystwyth, Ceredigion,
SY23 2DH
Nhà ở sinh viên
Alexandra Hall
Địa điểm Aberystwyth

Alexandra Hall, Victoria Terrace,
Aberystwyth, Ceredigion,
SY23 2DH
Số giường 252
Đơn vị đầu tư Mapletree Global Student Accommodation Private Trust
TÊN LIÊN LẠC

Tel: +44 207 6054 672
Email: seth.clifford-banks@mapletree.com.sg
Website: http://wearehomesforstudents.com/aberystwyth-alexandra-hall

 

Alexandra Hall là nơi lưu trú cho sinh viên tại Aberystwyth với 252 giường. Nơi đây có tầm nhìn ra biển tuyệt vời từ nhiều phòng. Có thể đi bộ đến ga xe lửa và trung tâm thị trấn gần nhất.