53.457799|-2.217524
Daisybank Villas
PropertyImage
5-7 Anson Road,
Manchester,
M14 5BR
Nhà ở sinh viên
Daisybank Villas
Địa điểm Manchester

5-7 Anson Road,
Manchester,
M14 5BR
Số giường 123
Đơn vị đầu tư Mapletree Global Student Accommodation Private Trust

Daisybank Villas là nơi lưu trú cho sinh viên với 123 giường tại Manchester gần với Đại học Manchester. Nằm trong khu vực Công viên Victoria ngay trung tâm thành phố Manchester, nơi này gần với khu vực giải trí và mua sắm của thành phố.