Trung tâm Thông tin
Báo cáo thường niên

Download thông tin doanh nghiệp bằng định dạng Adobe PDF, xem bằng phần mềm Adobe Reader. Quý vị có thể download Adobe Reader từ trang web của Adobe.