Trung tâm Thông tin
Video

Là tập đoàn hàng đầu châu Á về phát triển bất động sản, đầu tư và quản lý tài sản, Mapletree tự hào về kinh nghiệm bất động sản cũng như danh mục tài sản tăng trưởng thông qua đầu tư và quản lý tài sản.Xem những video sau đây để biết thêm thông tin.

Tìm hiểu thêm về việc Mapletree kết hợp nguồn năng lực sẵn có để xây dựng nguồn doanh thu lợi nhuận ổn định lớn cho các nhà đầu tư.

Hãy Xem Mapletree đã tiếp thêm sinh khí cho khu HarbourFront Precinct như thế nào.

Sự chuyển mình của Alexandra Distripark thành Mapletree Business City hàng đầu.

Để ghi nhớ sự kiện khánh thành của Mapletree Business City, tập đoàn tổ chức cuộc thi thiết kế để nuôi dưỡng tài năng trẻ tại Singapore.

Xem Mapletree thiết lập như thế nào để trở thành nhà đầu tư, phát triển và quản lý tài sản hàng đầu ở Trung Quốc.