Gia tăng giá trị Bất động sản
Mapletree India China Fund


  • Mục tiêu của quỹ nhằm tối đa hóa tổng lợi nhuận bằng cách đầu tư vào một danh mục các tài sản đã hoàn thành với các dự án phát triển và có tiềm năng nâng cao giá trị ở Trung Quốc và Ấn Độ
  • Tập trung vào các dự án thương mại và phức hợp
    • Thành phố cấp 1 & 2 tại Trung Quốc
    • Thành phố cấp 1 ở Ấn Độ
  • Quỹ cam kết toàn diện và đầu tư toàn diện vào các danh mục, bao gồm 7 tài sản (6 ở Trung Quốc & 1 ở Ấn Độ)
  • 4 lần thoái vốn thành công cho đến nay

Mapletree India China Fund (MIC Fund) là một quỹ lợi nhuận tổng thể hai quốc gia được thành lập với mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận thông qua các hoạt động thâu tóm, phát triển và xem xét các dự án bất động sản tại Ấn Độ và Trung Quốc. Quỹ này chủ yếu đầu tư vào các tài sản bất động sản thương mại, khu dân cư và bất động sản phức hợp tại các thành phố cấp 1 và cấp 2 để khai thác xu hướng đô thị hóa và tiêu thụ ngày càng tăng của tầng lớp trung lưu vốn đang ngày một đông hơn.

Quỹ MIC là một nền tảng khác mà Tập đoàn đã tận dụng lợi thế trong việc phát triển nhà ở, đầu tư và quản lý tài sản để tạo ra các giá trị bất động sản ở các dự án phát triển và đầu tư. Mapletree đã nhân rộng kinh nghiệm trong việc phát triển các dự án phức hợp tại Trung Quốc, với dự án phát triển Future City tại Xi'an, và dự án phát triển Nanhai Business City tại Foshan, tỉnh Quảng Đông.

MIC Fund tăng tổng cộng 1.2 tỉ đô la Mỹ vốn cam kết trong phiên đóng cửa thứ hai và cuối cùng vào tháng 08/2008. Quỹ này được cam kết toàn diện cho các dự án trước khi hết thời hạn giai đoạn đầu tư vào tháng 04/ 2013.

Mapletree là nhà bảo trợ của MIC Fund, nắm giữ xấp xỉ 43% giá trị quỹ. MIC Fund được quản lý bởi Mapletree Real Estate Advisors Pte. Ltd. (MREAL), một công ty con thuộc toàn quyền sở hữu của Mapletree.

Quỹ đang trong giai đoạn thoái vốn

Tổng quan về quỹ
Loại quỹ Quỹ tư nhân đóng
Cơ cấu pháp lý Cayman Incorporated
Vintage Tháng 04 năm 2008
Loại tài sản Văn phòng, Bán lẻ, Khu dân cư, Khu vực sử dụng phức hợp
Khu vực đầu tư Trung Quốc, Ấn Độ
Thời hạn quỹ
11 năm
Chiến lược đầu tư Cơ hội / Giá trị gia tăng
Quy mô quỹ  (triệu USD) 1,158
Cổ phần của Mapletree 43%