Gia tăng giá trị Bất động sản
Quỹ Đầu Tư Bất Động Sản (REITs)

Chúng tôi đem lại nguồn lợi nhuận ổn định từ các khoản đầu tư vào các loại hình bất động sản khác nhau, thông qua các Quỹ đầu tư bất động sản được niêm yết tại Singapore của chúng tôi. Các quỹ này được Mapletree tài trợ và quản lý, cũng như được hỗ trợ từ sự gia tăng tài sản vốn sẽ giúp tiếp tục đẩy mạnh các danh mục đầu tư hiện tại.

Mapletree Logistics Trust (MLT)
MLT là quỹ đầu tư bất động sản về kho vận tập trung tại thị trường châu Á đầu tiên của Sinapore. Được niêm yết trên Main Board của Sàn Giao dịch Singapore (SGX-ST) từ ngày 28/07/2005, chiến lược chủ đạo cũa quỹ này là đầu tư vào một danh mục bất động sản kho vận đa dạng tạo thu nhập cũng như các tài sản liên quan đến bất động sản trong lĩnh vực kho vận phát triển mạnh ở châu Á-Thái Bình Dương.

Mapletree Industrial Trust (MIT)
MIT là một quỹ đầu tư bất động sản tập trung tại thị trường Singapore, cung cấp danh mục đầu tư rộng lớn và đa dạng các loại tài sản khu công nghiệp tạo thu nhập. Quỹ này xuất hiện lần đầu trên Main Board của SGX-ST từ ngày 21/10/2010.

Mapletree Commercial Trust (MCT)
Được niêm yết trên Main Board của SGX-ST từ ngày 27/04/2011, MCT là một quỹ đầu tư bất động sản tập trung tại Singapore hiện nắm quyền sở hữu VivoCity, Mapletree Business City I, Tòa nhà Ngân hàng America Merrill Lynch HarbourFront, Tòa nhà PSA và Tòa nhà Mapletree Anson.

Mapletree North Asia Commercial Trust (MNACT)
Quỹ tín thác bất động sản Mapletree North Asia Commercial Trust (“MNACT”) (trước đây là Mapletree Greater China Commercial Trust (“MGCCT”1)) đã được niêm yết thành công trên Sàn Chứng Khoán Singapore vào ngày 7 tháng 3 năm 2013. Đây là quỹ tín thác đầu tiên tạo cơ hội đầu tư vào khối bất động sản thương mại hàng đầu tại Hồng Kông, Trung Quốc và Nhật Bản cho các nhà đầu tư1.

1. Vui lòng tham khảo Thông báo “Thay đổi tên của Mapletree Greater China Commercial Trust và Giám đốc” của SGX-ST vào ngày 25/05/2018.