Gia tăng giá trị Bất động sản
Quỹ Đầu Tư Bất Động Sản (REITs)

Chúng tôi đem lại nguồn lợi nhuận ổn định từ các khoản đầu tư vào các loại hình bất động sản khác nhau, thông qua các Quỹ đầu tư bất động sản được niêm yết tại Singapore của chúng tôi. Các quỹ này được Mapletree tài trợ và quản lý, cũng như được hỗ trợ từ sự gia tăng tài sản vốn sẽ giúp tiếp tục đẩy mạnh các danh mục đầu tư hiện tại.

Mapletree Logistics Trust (MLT)
MLT là quỹ đầu tư bất động sản về kho vận tập trung tại thị trường châu Á đầu tiên của Sinapore. Được niêm yết trên Main Board của Sàn Giao dịch Singapore (SGX-ST) từ ngày 28/07/2005, chiến lược chủ đạo cũa quỹ này là đầu tư vào một danh mục bất động sản kho vận đa dạng tạo thu nhập cũng như các tài sản liên quan đến bất động sản trong lĩnh vực kho vận phát triển mạnh ở châu Á-Thái Bình Dương.

Mapletree Industrial Trust (MIT)
MIT là một quỹ đầu tư bất động sản tập trung tại thị trường Singapore, cung cấp danh mục đầu tư rộng lớn và đa dạng các loại tài sản khu công nghiệp tạo thu nhập. Quỹ này xuất hiện lần đầu trên Main Board của SGX-ST từ ngày 21/10/2010.

Mapletree Pan Asia Commercial Trust (MPACT)
MPACT là một REIT được định vị là đại diện cho các thị trường cửa ngõ quan trọng của Châu Á với mục tiêu đầu tư chính là đầu tư dài hạn, trực tiếp hoặc gián tiếp, vào một danh mục bất động sản đa dạng mang lại thu nhập được sử dụng chủ yếu cho văn phòng và / hoặc mục đích bán lẻ, cũng như các tài sản liên quan đến bất động sản. Được niêm yết trên SGX-ST, nó ra mắt công chúng với tên gọi Mapletree Commercial Trust vào ngày 27 tháng 4 năm 2011 và được đổi tên thành MPACT vào ngày 3 tháng 8 năm 2022 sau khi sáp nhập với Mapletree North Asia Commercial Trust.