Gia tăng giá trị Bất động sản
Mapletree Industrial Trust

Nhà cung cấp giải pháp bất động sản công nghiệp có các tài sản ở Singapore và Hoa Kỳ.

Quỹ Mapletree Industrial (MIT) là một quỹ ủy thác REIT được niêm yết trên sàn giao dịch trung tâm của Sở giao dịch chứng khoán Singapore. Chiến lược đầu tư chính của Quỹ là đầu tư vào một danh mục các bất động sản đa dạng có khả năng sinh lợi được sử dụng chủ yếu cho các mục đích công nghiệp ở Singapore và các bất động sản sinh lợi được sử dụng như các trung tâm dữ liệu trên toàn thế giới bên ngoài Singapore, cũng như các tài sản liên quan đến bất động sản. Kể từ khi niêm yết trên sàn chứng khoán vào ngày 21 tháng 10 năm 2010, tổng tài sản do MIT quản lý đã tăng từ 2,1 tỷ đô la Singapore lên 4,8 tỷ đô la Singapore tại ngày 31 tháng 3 năm 2019.

Danh mục tài sản của MIT bao gồm 87 bất động sản công nghiệp tại Singapore và 14 trung tâm dữ liệu tại Hoa Kỳ (lãi 40% thông qua liên doanh với Mapletree Investments Pte Ltd). Các tài sản ở Singapore bao gồm Tòa nhà công nghệ cao, Nhà máy sản xuất, Tòa nhà kinh doanh, Tòa nhà kho vận và Tòa nhà công nghiệp nhẹ. MIT nỗ lực mang lại lợi nhuận bền vững và ngày càng gia tăng cho các chủ sở hữu bằng cách cung cấp các giải pháp bất động sản công nghiệp chất lượng cao cho khách hàng.

MIT được quản lý bởi Mapletree Industrial Trust Management Ltd, một công ty do Mapletree nắm toàn quyền sở hữu.

Vui lòng truy cập Mapletree Industrial Trust để biết thêm thông tin chi tiết.