Gia tăng giá trị Bất động sản
Xây Dựng Giá Trị thông qua Bất Động Sản

Để luôn mang lại lợi nhuận cao, Mapletree sử dụng mô hình kinh doanh tối đa hoá hiệu quả vốn.

Mô hình kinh doanh của Mapletree tạo ra giá trị thông qua các khả năng cốt lõi của chúng tôi trong phát triển bất động sản, đầu tư, quản lý vốn và tài sản.

Loại hình kinh doanh của chúng tôi bao gồm quá trình đầu tư bất động sản toàn diện, từ tìm kiếm thương vụ, xúc tiến, mua và tập hợp một danh mục các loại tài sản có tiềm năng lớn để đầu tư, phát triển và quản lý tài sản, từ đó đẩy mạnh danh mục đầu tư để tạo ra giá trị và sinh lợi nhuận khi kết thúc việc đầu tư.