Gia tăng giá trị Bất động sản
Xây Dựng Giá Trị thông qua Bất Động Sản

Để luôn mang lại lợi nhuận cao, Mapletree sử dụng mô hình kinh doanh tối đa hoá hiệu quả vốn.

Our Business Model Tại Mapletree, chúng tôi kết hợp khả năng quản lý vốn với khả năng đầu tư và phát triển dự án bất động sản để xác định các cơ hội và tạo ra giá trị trị trên một loạt các loại tài sản khác nhau tại các thời điểm khác nhau.

Loại hình kinh doanh của chúng tôi bao gồm quá trình đầu tư bất động sản toàn diện, từ tìm kiếm thương vụ, xúc tiến, mua và tập hợp một danh mục các loại tài sản có tiềm năng lớn để đầu tư, phát triển và quản lý tài sản, từ đó đẩy mạnh danh mục đầu tư để tạo ra giá trị và sinh lợi nhuận khi kết thúc việc đầu tư.