Gia tăng giá trị Bất động sản
Tạo Giá trị qua Phát triển Bất động sản

Mapletree đã đạt được thành tựu nổi bật về phát triển các giải pháp bất động sản được công nhận với nhiều giải thưởng quốc tế

Năng lực của Mapletree với vai trò là nhà phát triển bất động sản được xây dựng dựa trên sự vượt trội về sự sáng tạo trong khâu thiết kế, lên kế hoạch và triển khai. Mapletree nổi trội nhờ việc chủ động chuyển đổi các tài sản lâu năm thành bất động sản sinh lời cao và năng lực phát triển của Mapletree được thể hiện rõ thông qua việc đổi mới thành công 24 hecta Khu vực HarbourFront Precinct và 13,5 hecta gần đó khu Alexandra tại Singapore. Khă năng và kinh nghiệm này từ đó được áp dụng trong các dự án phát triển của Tập đoàn ở nước ngoài.

Cải tạo Khu vực

Tối đa hóa tiềm năng của khu vực bằng cách tái thiết, cũng như nâng cấp và làm mới lại sự kết hợp của các loại hình thuê.

Phát triển khu phức hợp

Tạo ra cộng động sôi động thông qua việc phát triển các dự án quy mô lớn ở Singapore và quốc tế.

Xây dựng theo yêu cầu

Cung cấp dịch vụ gia tăng cho khách hàng thông qua việc cung cấp dịch vụ xây dựng theo yêu cầu của khách hang

Loại hình Phát triển của chúng tôi

Chuyên môn sâu và rộng – Mapletree áp dụng chuyên môn đa dạng cho các loại dự án bất động sản khác nhau.