Gia tăng giá trị Bất động sản
Công nghiệp

Mapletree đã đạt được nhiều thành tựu trong việc phát triển và quản lý các tài sản công nghiệp.

Các dự án bao gồm:

26A Ayer Rajah Crescent, Singapore

2017
• LEED Gold Award
U.S. Green Building Council

2015
• BCA-IDA Green Mark Platinum Award
Building and Construction Authority, Singapore

Tìm hiểu danh sách đầy đủ các dự án công nghiệp của chúng tôi tại đây.