Gia tăng giá trị Bất động sản
Văn phòng

Thể hiện hình ảnh của chúng ta trong kinh doanh – Mapletree phát triển và quản lý các tòa nhà văn phòng chất lượng cao với thiết kế hiện đại và không gian cao cấp.

Các dự án bao gồm:

Mapletree Anson, Singapore

2013
• Green Mark Platinum Award
Building and Construction Authority, Singapore
• ASEAN Energy Awards -- 1st Runner Up, Energy Efficient Building (New and Existing Category)
ASEAN Centre of Energy

2009
• Green Mark Platinum Award
Building & Construction Authority, Singapore

Tìm hiểu danh sách đầy đủ các dự án văn phòng của chúng tôi tại đây.