Gia tăng giá trị Bất động sản
Bán lẻ

Tạo ra trải nghiệm mua sắm đáng nhớ - Mapletree phát triển các mô hình bán lẻ sáng tạo, đáp ứng nhu cầu cho những phong cách sống khác nhau của người mua sắm.

Các dự án bao gồm:

VivoCity, Singapore

2017
• Certificate of Excellence
TripAdvisor

2016

• AsiaOne People’s Choice Awards – Top 3 Best Shopping Centres
AsiaOne, Singapore 

2015
• AsiaOne People’s Choice Awards – Best Suburban Shopping Centre
AsiaOne, Singapore 

2014
• AsiaOne People's Choice Awards - Best Shopping Centre (City) - Top 3
AsiaOne, Singapore 
• AsiaOne People's Choice Awards - Winner, Best Family-Friendly Mall
AsiaOne, Singapore
Asia Pacific Shopping Centre Awards - New Media, Social Media Digital - Gold
International Council of Shopping Centers 
• SRA Shopping Centre Awards - Outstanding Efforts in Advertising & Promotions
Singapore Retailers Association

2013
• Marketing Excellence Awards – Excellence in In-store Marketing Gold Award
Marketing Magazine Group, Singapore
• Green Mark Gold Award
Building and Construction Authority, Singapore
• AsiaOne People's Choice Awards - Winner, Best Shopping Centre (Town)
AsiaOne, Singapore

Tìm hiểu danh sách đầy đủ các dự án bán lẻ của chúng tôitại đây.