Giải thưởng và Danh hiệu

Trên 600 giải thưởng ghi nhận sự vượt trội trong nghành Bất động sản.

Investment & Capital Management

Đầu tư và Quản lý Quỹ

Chúng tôi nổi bật trong nghành Bất động sản nhờ kinh nghiệm đầu tư và quản lý vốn.

Building Excellence

Tài sản Đoạt giải thưởng

Chúng tôi sở hữu các tòa nhà đoạt giải thưởng sáng tạo và hiệu quả trong kiến trúc và thiết kế.

Mapletree

Doanh nghiệp bền vững

Mapletree đã dành được sự ghi nhận trong nước và quốc tế cho cam kết thực hiện kinh doanh bền vững và tạo ra các sản phẩm thân thiện với môi trường của mình.

Vivocity

Trải nghiệm bán lẻ và Dịch vụ

Mapletree đã dành được một loạt các giải thưởng giá trị cho những nỗ lực đem lại trải nghiệm bán lẻ đáng nhớ.