Không ngừng tăng trưởng danh mục tài sản
Công nghiệp
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Diện tích sàn : 19,695 m2
Quốc gia/Thị trường : Trung Quốc
Địa điểm : Quận Hải Điến, Quảng đông
Đơn vị đầu tư : Mapletree Investments
Diện tích sàn : 19,695 m2
Quốc gia/Thị trường : Trung Quốc
Địa điểm : Quận Hải Điến, Quảng đông
Đơn vị đầu tư : Mapletree Investments
Diện tích sàn : 83,801 m2
Diện tích cho thuê : 63,284 m2
Quốc gia/Thị trường : Trung Quốc
Địa điểm : Pudong New Area, Thượng Hải
Đơn vị đầu tư : Mapletree North Asia Commercial Trust
Diện tích sàn : 76,605 m2
Diện tích cho thuê : 67,355 m2
Quốc gia/Thị trường : Singapore
Địa điểm : Depot Close, Central
Đơn vị đầu tư : Mapletree Industrial Trust
Diện tích sàn : 16,067 m2
Diện tích cho thuê : 13,405 m2
Quốc gia/Thị trường : Singapore
Địa điểm : Tai Seng Street, East
Đơn vị đầu tư : Mapletree Industrial Trust
Diện tích sàn : 41,200 m2
Diện tích cho thuê : 35,700 m2
Quốc gia/Thị trường : Singapore
Địa điểm : Tai Seng
Đơn vị đầu tư : Mapletree Investments
Diện tích sàn : 6,958 m2
Diện tích cho thuê : 6,603 m2
Quốc gia/Thị trường : Singapore
Địa điểm : Changi South Street 1, East
Đơn vị đầu tư : Mapletree Industrial Trust
Diện tích sàn : 35,749 m2
Diện tích cho thuê : 35,749 m2
Quốc gia/Thị trường : Singapore
Địa điểm : One-North, West
Đơn vị đầu tư : Mapletree Industrial Trust
Diện tích sàn : 14,476 m2
Diện tích cho thuê : 13,791 m2
Quốc gia/Thị trường : Singapore
Địa điểm : Woodlands Loop, North
Đơn vị đầu tư : Mapletree Industrial Trust
Diện tích sàn : 6,303 m2
Diện tích cho thuê : 6,303 m2
Quốc gia/Thị trường : Singapore
Địa điểm : Changi North Street 2, East
Đơn vị đầu tư : Mapletree Industrial Trust