Không ngừng tăng trưởng danh mục tài sản
Phức hợp
1 2
1 2
Diện tích sàn : 200,000 m2
Quốc gia/Thị trường : Trung Quốc
Địa điểm : Taibai Road & South 2nd Ring Road, Tây An
Đơn vị đầu tư : Mapletree India China Fund
Diện tích sàn : 207,000 m2
Quốc gia/Thị trường : Trung Quốc
Địa điểm : Jiangbei District, Ningbo
Đơn vị đầu tư : Mapletree China Opportunity Fund II
Diện tích sàn : 837,000 m2
Quốc gia/Thị trường : Trung Quốc
Địa điểm : Quận Nam Hải, Phật Sơn
Đơn vị đầu tư : Mapletree China Opportunity Fund II
Diện tích sàn : 112,297 m2
Diện tích cho thuê : 74,171 m2
Quốc gia/Thị trường : Đặc khu kinh tế Hong Kong
Địa điểm : Kowloon Tong, Đặc khu kinh tế Hong Kong
Đơn vị đầu tư : Mapletree North Asia Commercial Trust
Diện tích sàn : 41,200 m2
Diện tích cho thuê : 35,700 m2
Quốc gia/Thị trường : Singapore
Địa điểm : Tai Seng
Đơn vị đầu tư : Mapletree Investments
Diện tích sàn : 97,700 m2
Diện tích cho thuê : 65,900 m2
Quốc gia/Thị trường : Singapore
Địa điểm : HarbourFront Precinct, South
Đơn vị đầu tư : Mapletree Investments
Diện tích sàn : 180,495 m2
Diện tích cho thuê : 158,697 m2
Quốc gia/Thị trường : Singapore
Địa điểm : Alexandra Precinct, South
Đơn vị đầu tư : Mapletree Commercial Trust
Diện tích cho thuê : 110,200 m2
Quốc gia/Thị trường : Singapore
Địa điểm : Alexandra Precinct, South
Đơn vị đầu tư : Mapletree Investments
Diện tích sàn : 81,756 m2
Diện tích cho thuê : 46,668 m2
Quốc gia/Thị trường : Singapore
Địa điểm : Alexandra Precinct, South
Đơn vị đầu tư : Mapletree Commercial Trust
Diện tích sàn : 8,700 m2
Diện tích cho thuê : 6,100 m2
Quốc gia/Thị trường : Singapore
Địa điểm : HarbourFront Precinct, South
Đơn vị đầu tư : Mapletree Investments