Không ngừng tăng trưởng danh mục tài sản
Phức hợp
1 2
1 2
Diện tích sàn : 200,000 m2
Quốc gia/Thị trường : Trung Quốc
Địa điểm : Taibai Road & South 2nd Ring Road, Thiểm Tây
Đơn vị đầu tư : Mapletree India China Fund
Diện tích sàn : 207,000 m2
Quốc gia/Thị trường : Trung Quốc
Địa điểm : Jiangbei District, Chiết giang
Đơn vị đầu tư : Mapletree China Opportunity Fund II
Diện tích sàn : 837,000 m2
Quốc gia/Thị trường :
Địa điểm : Quận Nam Hải
Đơn vị đầu tư : Mapletree China Opportunity Fund II
Diện tích sàn : 41,200 m2
Diện tích cho thuê : 35,700 m2
Quốc gia/Thị trường : Singapore
Địa điểm : Tai Seng
Đơn vị đầu tư : Mapletree Investments
Diện tích sàn : 97,700 m2
Diện tích cho thuê : 66,200 m2
Quốc gia/Thị trường : Singapore
Địa điểm : HarbourFront Precinct, South
Đơn vị đầu tư : Mapletree Investments
Diện tích sàn : 8,700 m2
Diện tích cho thuê : 6,100 m2
Quốc gia/Thị trường : Singapore
Địa điểm : HarbourFront Precinct, South
Đơn vị đầu tư : Mapletree Investments
Diện tích cho thuê : 126,248 m2
Quốc gia/Thị trường : Vương Quốc Anh
Địa điểm : Berkshire, Reading
Đơn vị đầu tư : Mapletree Investments
Diện tích sàn : 146,000 m2
Diện tích cho thuê : 80,000 m2
Quốc gia/Thị trường : Việt Nam
Địa điểm : District 1, Hồ Chí Minh
Đơn vị đầu tư : Mapletree Investments
Diện tích sàn : 162,447 m2
Diện tích cho thuê : 104,788 m2
Quốc gia/Thị trường : Việt Nam
Địa điểm : Quận 7, TP, Hồ Chí Minh
Đơn vị đầu tư : Mapletree Investments
Diện tích sàn : 65,115 m2
Diện tích cho thuê : 22,898 m2
Quốc gia/Thị trường : Việt Nam
Địa điểm : Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Đơn vị đầu tư : Mapletree Investments