Không ngừng tăng trưởng danh mục tài sản
Phức hợp
1
1
Diện tích sàn : 112,297 m2
Diện tích cho thuê : 74,171 m2
Quốc gia/Thị trường : Đặc khu kinh tế Hong Kong
Địa điểm : Kowloon Tong
Đơn vị đầu tư : Mapletree Pan Asia Commercial Trust
Diện tích sàn : 41,200 m2
Diện tích cho thuê : 35,700 m2
Quốc gia/Thị trường : Singapore
Địa điểm : Tai Seng
Đơn vị đầu tư : Mapletree Industrial Trust
Diện tích sàn : 97,700 m2
Diện tích cho thuê : 66,200 m2
Quốc gia/Thị trường : Singapore
Địa điểm : HarbourFront Precinct, South
Đơn vị đầu tư : Mapletree Investments
Diện tích sàn : 309,052 m2
Diện tích cho thuê : 268,665 m2
Quốc gia/Thị trường : Singapore
Địa điểm : Alexandra Precinct, South
Đơn vị đầu tư : Mapletree Pan Asia Commercial Trust
Diện tích sàn : 81,757 m2
Diện tích cho thuê : 48,666 m2
Quốc gia/Thị trường : Singapore
Địa điểm : Alexandra Precinct, South
Đơn vị đầu tư : Mapletree Pan Asia Commercial Trust
Diện tích sàn : 13,000 m2
Diện tích cho thuê : 11,200 m2
Quốc gia/Thị trường : Singapore
Địa điểm : HarbourFront Precinct, South
Đơn vị đầu tư : Mapletree Investments
Diện tích cho thuê : 126,248 m2
Quốc gia/Thị trường : Vương Quốc Anh
Địa điểm : Berkshire, Reading
Đơn vị đầu tư : Mapletree Investments
Diện tích sàn : 146,000 m2
Diện tích cho thuê : 80,000 m2
Quốc gia/Thị trường : Việt Nam
Địa điểm : District 1, Hồ Chí Minh
Đơn vị đầu tư : Mapletree Investments
Diện tích sàn : 64,722 m2
Diện tích cho thuê : 22,898 m2
Quốc gia/Thị trường : Việt Nam
Địa điểm : Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Đơn vị đầu tư : Mapletree Investments
Diện tích sàn : 162,447 m2
Diện tích cho thuê : 104,788 m2
Quốc gia/Thị trường : Việt Nam
Địa điểm : Quận 7, TP, Hồ Chí Minh
Đơn vị đầu tư : Mapletree Investments