Không ngừng tăng trưởng danh mục tài sản
Nhà ở
1
1
Diện tích sàn : 13,300 m2
Quốc gia/Thị trường : Singapore
Địa điểm : Cantonment Road, Central
Đơn vị đầu tư : Mapletree Investments
Diện tích sàn : 107,777 m2
Diện tích cho thuê : 83,419 m2
Quốc gia/Thị trường : Việt Nam
Địa điểm : District 2, Hồ Chí Minh
Đơn vị đầu tư : Mapletree Investments
Diện tích sàn : 64,722 m2
Diện tích cho thuê : 22,898 m2
Quốc gia/Thị trường : Việt Nam
Địa điểm : Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Đơn vị đầu tư : Mapletree Investments
Diện tích sàn : 28,868 m2
Diện tích cho thuê : 19,048 m2
Quốc gia/Thị trường : Việt Nam
Địa điểm : District 7, Hồ Chí Minh
Đơn vị đầu tư : Mapletree Investments