Không ngừng tăng trưởng danh mục tài sản
Nhà ở
1 2
1 2
Diện tích sàn : 200,000 m2
Quốc gia/Thị trường : Trung Quốc
Địa điểm : Taibai Road & South 2nd Ring Road, Thiểm Tây
Đơn vị đầu tư : Mapletree India China Fund
Diện tích sàn : 450,000 m2
Quốc gia/Thị trường : Trung Quốc
Địa điểm : Nanhai District, Quảng đông
Đơn vị đầu tư : Mapletree China Opportunity Fund II
Diện tích sàn : 207,000 m2
Quốc gia/Thị trường : Trung Quốc
Địa điểm : Jiangbei District, Quảng đông
Đơn vị đầu tư : Mapletree China Opportunity Fund II
Diện tích sàn : 287,000 m2
Quốc gia/Thị trường : Trung Quốc
Địa điểm : Nanhai District, Quảng đông
Đơn vị đầu tư : Mapletree India China Fund
Diện tích sàn : 837,000 m2
Quốc gia/Thị trường : Trung Quốc
Địa điểm : Quận Nam Hải, Quảng đông
Đơn vị đầu tư : Mapletree China Opportunity Fund II
Diện tích sàn : 105,481 m2
Quốc gia/Thị trường : Trung Quốc
Địa điểm : Jiangbei District, Quảng đông
Đơn vị đầu tư : Mapletree China Opportunity Fund II
Diện tích sàn : 13,300 m2
Quốc gia/Thị trường : Singapore
Địa điểm : Cantonment Road, Central
Đơn vị đầu tư : Mapletree Investments
Diện tích sàn : 27,710 m2
Diện tích cho thuê : 17,669 m2
Quốc gia/Thị trường : Mỹ
Địa điểm : Denver, Colorado
Đơn vị đầu tư : Mapletree Investments
Diện tích sàn : 36,283 m2
Diện tích cho thuê : 23,357 m2
Quốc gia/Thị trường : Mỹ
Địa điểm : Minneapolis, Minnesota
Đơn vị đầu tư : Mapletree Investments
Diện tích sàn : 39,979 m2
Diện tích cho thuê : 38,501 m2
Quốc gia/Thị trường : Mỹ
Địa điểm : Denver, Colorado
Đơn vị đầu tư : Mapletree Investments