Không ngừng tăng trưởng danh mục tài sản
Nhà ở
1
1
Diện tích sàn : 200,000 m2
Quốc gia/Thị trường : Trung Quốc
Địa điểm : Taibai Road & South 2nd Ring Road, Thiểm Tây
Đơn vị đầu tư : Mapletree India China Fund
Diện tích sàn : 450,000 m2
Quốc gia/Thị trường : Trung Quốc
Địa điểm : Nanhai District, Quảng đông
Đơn vị đầu tư : Mapletree China Opportunity Fund II
Diện tích sàn : 207,000 m2
Quốc gia/Thị trường : Trung Quốc
Địa điểm : Jiangbei District, Quảng đông
Đơn vị đầu tư : Mapletree China Opportunity Fund II
Diện tích sàn : 287,000 m2
Quốc gia/Thị trường : Trung Quốc
Địa điểm : Nanhai District, Quảng đông
Đơn vị đầu tư : Mapletree India China Fund
Diện tích sàn : 837,000 m2
Quốc gia/Thị trường : Trung Quốc
Địa điểm : Quận Nam Hải, Quảng đông
Đơn vị đầu tư : Mapletree China Opportunity Fund II
Diện tích sàn : 105,481 m2
Quốc gia/Thị trường : Trung Quốc
Địa điểm : Jiangbei District, Quảng đông
Đơn vị đầu tư : Mapletree China Opportunity Fund II
Diện tích sàn : 13,300 m2
Quốc gia/Thị trường : Singapore
Địa điểm : Cantonment Road, Central
Đơn vị đầu tư : Mapletree Investments
Diện tích sàn : 107,777 m2
Diện tích cho thuê : 83,419 m2
Quốc gia/Thị trường : Việt Nam
Địa điểm : District 2, Hồ Chí Minh
Đơn vị đầu tư : Mapletree Investments
Diện tích sàn : 65,115 m2
Diện tích cho thuê : 22,898 m2
Quốc gia/Thị trường : Việt Nam
Địa điểm : Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Đơn vị đầu tư : Mapletree Investments
Diện tích sàn : 28,868 m2
Diện tích cho thuê : 19,048 m2
Quốc gia/Thị trường : Việt Nam
Địa điểm : District 7, Hồ Chí Minh
Đơn vị đầu tư : Mapletree Investments