Không ngừng tăng trưởng danh mục tài sản
Bán lẻ
1
1
Diện tích sàn : 207,000 m2
Quốc gia/Thị trường : Trung Quốc
Địa điểm : Jiangbei District, Ningbo
Đơn vị đầu tư : Mapletree China Opportunity Fund II
Diện tích sàn : 112,297 m2
Diện tích cho thuê : 74,171 m2
Quốc gia/Thị trường : Đặc khu kinh tế Hong Kong
Địa điểm : Kowloon Tong, Đặc khu kinh tế Hong Kong
Đơn vị đầu tư : Mapletree North Asia Commercial Trust
Diện tích sàn : 65,900 m2
Diện tích cho thuê : 24,000 m2
Quốc gia/Thị trường : Malaysia
Địa điểm : Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan
Đơn vị đầu tư : Mapletree Investments
Diện tích sàn : 41,200 m2
Diện tích cho thuê : 35,700 m2
Quốc gia/Thị trường : Singapore
Địa điểm : Tai Seng
Đơn vị đầu tư : Mapletree Investments
Diện tích cho thuê : 48,190 m2
Quốc gia/Thị trường : Singapore
Địa điểm : Alexandra Precinct, South
Đơn vị đầu tư : Mapletree Commercial Trust
Diện tích sàn : 97,700 m2
Diện tích cho thuê : 65,900 m2
Quốc gia/Thị trường : Singapore
Địa điểm : HarbourFront Precinct, South
Đơn vị đầu tư : Mapletree Investments
Diện tích sàn : 139,853 m2
Diện tích cho thuê : 97,242 m2
Quốc gia/Thị trường : Singapore
Địa điểm : HarbourFront Precinct, South
Đơn vị đầu tư : Mapletree Commercial Trust
Diện tích sàn : 146,000 m2
Diện tích cho thuê : 80,000 m2
Quốc gia/Thị trường : Việt Nam
Địa điểm : District 1, Hồ Chí Minh
Đơn vị đầu tư : Mapletree Investments
Diện tích sàn : 49,246 m2
Diện tích cho thuê : 22,898 m2
Quốc gia/Thị trường : Việt Nam
Địa điểm : Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Đơn vị đầu tư : Mapletree Investments
Diện tích sàn : 62,600 m2
Diện tích cho thuê : 41,211 m2
Quốc gia/Thị trường : Việt Nam
Địa điểm : Quận 7, TP, Hồ Chí Minh
Đơn vị đầu tư : Mapletree Investments