Không ngừng tăng trưởng danh mục tài sản
Bán lẻ
1
1
Diện tích sàn : 112,297 m2
Diện tích cho thuê : 74,171 m2
Quốc gia/Thị trường : Đặc khu kinh tế Hong Kong
Địa điểm : Kowloon Tong
Đơn vị đầu tư : Mapletree Pan Asia Commercial Trust
Diện tích sàn : 65,900 m2
Diện tích cho thuê : 24,500 m2
Quốc gia/Thị trường : Malaysia
Địa điểm : Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan
Đơn vị đầu tư : Mapletree Investments
Diện tích sàn : 41,200 m2
Diện tích cho thuê : 35,700 m2
Quốc gia/Thị trường : Singapore
Địa điểm : Tai Seng
Đơn vị đầu tư : Mapletree Industrial Trust
Diện tích sàn : 97,700 m2
Diện tích cho thuê : 66,200 m2
Quốc gia/Thị trường : Singapore
Địa điểm : HarbourFront Precinct, South
Đơn vị đầu tư : Mapletree Investments
Diện tích sàn : 142,854 m2
Diện tích cho thuê : 99,987 m2
Quốc gia/Thị trường : Singapore
Địa điểm : HarbourFront Precinct, South
Đơn vị đầu tư : Mapletree Commercial Trust
Diện tích sàn : 146,000 m2
Diện tích cho thuê : 80,000 m2
Quốc gia/Thị trường : Việt Nam
Địa điểm : District 1, Hồ Chí Minh
Đơn vị đầu tư : Mapletree Investments
Diện tích sàn : 64,722 m2
Diện tích cho thuê : 22,898 m2
Quốc gia/Thị trường : Việt Nam
Địa điểm : Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Đơn vị đầu tư : Mapletree Investments
Diện tích sàn : 62,600 m2
Diện tích cho thuê : 41,330 m2
Quốc gia/Thị trường : Việt Nam
Địa điểm : Quận 7, TP, Hồ Chí Minh
Đơn vị đầu tư : Mapletree Investments