45.508985|-73.572408
Parc Cite
PropertyImage

3440 Park Ave,
Montreal, QC H2X 2H5
Nhà ở sinh viên
Parc Cite
Địa điểm Montreal


3440 Park Ave,
Montreal, QC H2X 2H5
Diện tích sàn 7,653  m2
Số giường 280
Đơn vị đầu tư Mapletree Investments
TÊN LIÊN LẠC

Tel: +1 646 908 6310
Email: ronal.bhagat@mapletree.com.sg
Websitehttps://parccite.com/en/

 
 

Parc Cite là nơi lưu trú cho sinh viên gồm 280 giường ở Montreal, Canada. Có thể đi bộ từ Parc Cite đến Đại học McGill, có các quán bar, nhà hàng và quán cà phê xung quanh. Nơi lưu trú có các phòng học ở mỗi tầng, phòng giao lưu, khu vực thể thao, nhà bếp chung và khu vực bán lẻ do Tim Horton's và Chef on Call thuê.