Gia tăng giá trị Bất động sản
Quản lý Bất động sản

Mapletree tích cực đánh giá các yêu cầu của khách hàng và cung cấp các giải pháp theo yêu cầu của họ.

Tiếp thị & cho thuê

Chủ động tiếp thị và hoạt động cho thuê hiệu quả là những thế mạnh chủ đạo của Mapletree. Thế mạnh này càng được củng cố bởi danh mục đầu tư khu vực phát triển mạnh, giúp Mapletree đáp ứng các nhu cầu thuê bất động sản trong và ngoài khu vực châu Á.


Dịch vụ quản lý bất động sản

Quản lý bất động sản xuất sắc là một phần không thể thiếu của ngành kinh doanh bất động sản và năng lực của Mapletree trong lĩnh vực này thể hiện rất rõ ràng trong việc bảo trì và quản lý danh mục đầu tư tài sản tại thị trường Singapore và quốc tế.

Woodlands cluster old pic_low res

Nâng cao giá trị tài sản

Mapletree không ngừng đẩy mạnh danh mục tài sản thông qua quá trình nâng cao giá trị tài sản – tức chuyển đổi tài sản thành bất động sản sinh lợi cao.