Gia tăng giá trị Bất động sản
Năng lực Quản lý Vốn đã được khẳng định

Được hỗ trợ bởi một chuỗi giá trị về bất động sản được tích hợp toàn diện bao gồm nhiều nguồn lực và các chuyên gia

Việc kinh doanh quản lý vốn bất động sản của Mapletree tập trung vào việc quản lý các bất động sản được niêm yết của các Quỹ đầu tư Bất động sản (REITs) và năm quỹ bất động sản tư nhân. Tập đoàn đưa ra các sản phẩm đầu tư bất động sản đa dạng, đáp ứng nhu cầu đầu tư và danh mục rủi ro khác nhau của các doanh nghiệp đầu tư và cá nhân. Hiện tại, Mapletree quản lý bốn quỹ tín thác bất động sản được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Singapore (REITs) và năm quỹ bất động sản tư nhân. Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2022, Tập đoàn có danh mục tài sản bất động sản trị giá 78,7 tỷ đô la Singapore.

Quỹ đầu tư tín thác Bất động sản

Nền tảng quản lý vốn của  Mapletree bao gồm các quỹ đầu tư tín thác được niêm yết trên sàn chứng khoán Singapore (SGX)


Quỹ đầu tư Bất động sản tư nhân

Quỹ đầu tư bất động sản tư nhân của Mapletree đưa ra các cơ hội đầu tư hấp dẫn trong lĩnh vực bất động sản ở khắp mọi nơi.

Tinh chỉnh để Thành công

Mapletree vận hành một nền tảng tích hợp toàn diện với chuyên môn cao xuyên suốt chuỗi giá trị bất động sản. Các nguồn lực sẵn có tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi trong việc xây dựng giá trị bất động sản thông qua quá trình đầu tư và định vị Tập đoàn nhằm thực hiện thành công việc tạo ra nguồn lợi nhuận cao cho các nhà đầu tư.

  • Năng Lực Tìm Kiếm và Khởi Tạo Cơ Hội Đầu Tư
    Vớiuy tín và thành công sẵn có, Mapletree có thể khai thác mạng lưới rộng lớn của các nhà đầu tư và các mối quan hệ kinh doanh lâu dài. Đội ngũ quản lý đầu tư của chúng tôi chủ động tìm kiếm những cơ hội mới, và các thị trường mới để triển khai vốn và tăng cường sự đa dạng danh mục đầu tư.

  • Tạo Dựng Giá Trị thông qua Phát triển và Quản Lý Tài Sản
    Khả năng tìm kiếm thương vụ của chúng tôi ngày càng được hoàn thiện bởi những thế mạnh của một nhà phát triển bất động sản. Điều này được minh chứng rõ nét thông qua các dự án do Tập đoàn đảm trách hoặc thông qua hoạt động của các quỹ bất động sản tư nhân của chúng tôi.

  • Đem lại Nguồn Lợi Nhuận Hấp Dẫn
    Kinh nghiệm toàn diện của chúng tôi trong vai trò nhà quản lý vốn cũng được nhấn mạnh bởi khả năng sinh lợi ổn định từ các nguồn đầu tư.

Sẵn Sàng Tăng Trưởng

Mapletree không ngừng phát triển các phương thức đầu tư mới để đáp ứng mọi nhu cầu đa dạng của nhà đầu tư. Trong tương lai, chúng tôi sẽ tìm kiếm khả năng mở rộng sự hiện diện của mình trong khu vực thông qua việc đa dạng hóa danh mục đầu tư bằng các khoản đầu tư vào Singapore, Ấn Độ, Trung Quốc, Việt Nam, Hồng Kông, Nhật Bản, Malaysia và Hàn Quốc.