1.282986|103.805639
1 and 1A Depot Close
PropertyImage
1 & 1A Depot Close
Singapore 109842
Tòa nhà Kỹ thuật cao
1 and 1A Depot Close
Địa điểm Depot Close

1 & 1A Depot Close
Singapore 109842
Diện tích sàn 76,605  m2
Diện tích cho thuê 67,355  m2
Đơn vị đầu tư Mapletree Industrial Trust
TÊN LIÊN LẠC

Tel: +65 6377 8000
Email: industrial@mapletree.com.sg

 

Dự án tái phát triển cụm Flatted Factory thành cơ sở xây dựng có mục đích cho HP đã được hoàn thành vào tháng 6 năm 2017. Bao gồm Tòa nhà Công nghệ cao 11 tầng và Tòa nhà Công nghệ cao 8 tầng với tổng diện tích sàn hơn 824,500 m2. Sự phát triển bao gồm các cơ sở sản xuất, phát triển sản phẩm và phần mềm, dịch vụ khách hàng và văn phòng. Dự án đã được trao giải thưởng Green Mark Platinum của Cơ quan Xây dựng.