Đầu tư vào tài năng
Nghề nghiệp
Tổng quan

Nâng lên tầm cao với Mapletree

Là một công ty bất động sản hàng đầu, chúng tôi luôn tìm kiếm nhân sự  giỏi và tài năng nhất  để phát triển kinh doanh. Chúng tôi nhấn mạnh vào khả năng và sự nhanh nhạy xây dựng công ty cùng với kiến thức chuyên ngành cần thiết. Chúng tôi khuyến khích ý tưởng mới và trao quyền cho nhân viên luôn luôn thử thách bản thân.

Tại Mapletree, chúng tôi cam kết trau dồi và bồi dưỡng nhân tài và tưởng thưởng cho những thành tích tốt.