Mở rộng tầm phát triển tại các thị trường mới
Tổng quan

Mapletree đã có mặt tại 13 nước trên toàn thế giới, bao gồm Singapore, Úc, Trung Quốc, Đức, Đặc khu Kinh tế Hongkong, Ấn Độ, Nhật Bản, Malaysia, Hàn Quốc, Vương quốc Anh, Mỹ và Việt Nam.

 

Singapore Úc Trung Quốc nước Đức Đặc khu kinh tế Hong Kong Ấn Độ Nhật Bản Malaysia Ba Lan Hàn Quốc Hà Lan Vương quốc Anh Mỹ và Canada Việt Nam

Singapore

Tổng giá trị tài sản quản lý

S$15,841.6triệu

104Dự án

Tìm dự án

Chi tiết quốc gia

Úc

Tổng giá trị tài sản quản lý

S$1,474.1triệu

18Dự án

Tìm dự án

Chi tiết quốc gia

Trung Quốc

Tổng giá trị tài sản quản lý

S$5,869.8triệu

52Dự án

Tìm dự án

Chi tiết quốc gia

nước Đức

Tổng giá trị tài sản quản lý

S$275.8triệu

1Dự án

Tìm dự án

Chi tiết quốc gia

Đặc khu kinh tế Hong Kong

Tổng giá trị tài sản quản lý

S$8,094.8triệu

11Dự án

Tìm dự án

Chi tiết quốc gia

Ấn Độ

Tổng giá trị tài sản quản lý

S$263.7triệu

1Dự án

Tìm dự án

Chi tiết quốc gia

Nhật Bản

Tổng giá trị tài sản quản lý

S$4,252.2triệu

38Dự án

Tìm dự án

Chi tiết quốc gia

Malaysia

Tổng giá trị tài sản quản lý

S$664.1triệu

17Dự án

Tìm dự án

Chi tiết quốc gia

Ba Lan

Tổng giá trị tài sản quản lý

Tìm dự án

Chi tiết quốc gia

Hàn Quốc

Tổng giá trị tài sản quản lý

S$414.5triệu

11Dự án

Tìm dự án

Chi tiết quốc gia

Hà Lan

Tổng giá trị tài sản quản lý

Tìm dự án

Chi tiết quốc gia

Vương quốc Anh

Tổng giá trị tài sản quản lý

S$2,857.8triệu

30Dự án

Tìm dự án

Chi tiết quốc gia

Mỹ và Canada

Tổng giá trị tài sản quản lý

S$4,985.0triệu

32Dự án

Tìm dự án

Chi tiết quốc gia

Việt Nam

Tổng giá trị tài sản quản lý

S$1,296.0triệu

14Dự án

Tìm dự án

Chi tiết quốc gia