Maintenance will be carried out on 28th November 2020 from 1pm to 1:30pm.

Mở rộng tầm phát triển tại các thị trường mới
Úc

Úc là thị trường lớn thứ ba tại Châu Á Thái Bình Dương sau Nhật Bản và Trung Quốc, và đã có uy tín trong việc ổn định kinh tế trogn suốt hơn hai thập kỷ với đà tăng trưởng hàng năm. Đây cũng là một thị trường bất động sản thương mại có tính thanh khoản rất cao và minh bạch, với lợi nhuận cao.

Chiến lược của chúng tôi tại Úc là xác định các tòa nhà văn phòng, khu công nghiệp nhẹ, kho vận và căn hộ dịch vụ có chất lượng, đem lại lợi nhuận cao và có khách thuê dài hạn, tại các điểm đông dân cư.

Văn phòng Mapletree
Mapletree Asset Management Pty Ltd
Suite 22.03, Level 22,
580 George Street,
Sydney NSW 2000, Australia
Tel: +61 2 9026 8418
General Email: auoffice@mapletree.com.sg

Tìm kiếm danh mục tài sản tại đây.