Mở rộng tầm phát triển tại các thị trường mới
Đặc khu kinh tế Hong Kong

Đặc khu kinh tế Hồng Kong đem đến các cơ hội đầu tư bất động sản đặc biệt hấp dẫn. Trong thị trường sôi động này, Mapletree hiện tại đang sở hữu và/hoặc quản lý các tài sản trong đó có trung tâm thương mại Festival Walk nổi tiếng và một loạt các tài sản kho vận khác.

Chúng tôi cũng đã phát triển dự án khu kho vận hạng A Mapletree Logistics Hub Tsing Yi, và một dự án thương mại tại Kowloon East.

Chúng tôi tin rằng nền tảng kinh tế vĩ mô mạnh mẽ và môi trường kinh doanh thân thiện sẽ tiếp tục thúc đẩy nhu cầu về bất động sản.

Văn phòng Mapletree
Mapletree Hong Kong Management Limited
Suites 2001-2, 20/F, Great Eagle Centre,
23 Harbour Road, Wan Chai, Hong Kong
ĐT: +852 2918 9855
Fax: +852 2918 9915

Tìm kiếm danh mục tài sản tại đây.