Mở rộng tầm phát triển tại các thị trường mới
Ấn Độ

Nền kinh tế sôi động của Ấn Độ đã đem lại sự bùng nổ cho nhiều ngành trong đó có ngành công nghệ thông tin và các dịch vụ sử dụng công nghệ thông tin ITE.

Quỹ đầu tư Mapletree Ấn Độ Trung Quốc được thành lập để tận dụng các cơ hội đầu tư đến từ sự phát triển của một trong những nước đất nước đông dân nhất thế giới này. Chúng tôi đã thực hiện đầu tư đầu tiên tại Ấn Độ với dự án công nghệ thông tin rộng 13 acre tại Bangalore.

Đi cùng với sự phát triển của ngành công nghệ thông tin và các công ty dịch vụ sử dụng công nghệ thông tin là nhu cầu ổn định đổi với các không gian kinh doanh có chất lượng và được quản lý tốt tại nước này.

Văn phòng Mapletree
Mapletree India Management Services Private Limited
Tower A, Ground Floor, Global Technology Park,
Marathahalli Outer Ring Road, Devarabeesanahalli Village,
Varthur Hobli, Bangalore 560103, Karnataka, India
Tel: +91 80 6639 0800
Fax: +91 80 6639 0888

Tìm kiếm danh mục tài sản tại đây.