Mở rộng tầm phát triển tại các thị trường mới
Nhật Bản

Nhật Bản luôn là một nền kinh tế hùng mạnh của Châu Á với nền kinh tế lớn mạnh và có tính thanh khoản cao. Tại đây luôn có các cơ hội đầu tư có tiềm năng lớn và giá trị sinh lời cao, đặc biệt là các tòa nhà sát trung tâm và các tài sản kho vận. Nhu cầu này được hỗ trợ bởi một thị trường nội địa lớn, nền kinh tế điện tử phát triển và xu hướng ra ngoài trung tâm của các công ty đa quốc gia.

Trong nhiều năm, Mapletree đã gây dựng được uy tín lớn tại Nhật Bản thông qua các hoạt động đầu tư và xây dựng các tòa nhà văn phòng, kho vận, bán lẻ và nhà ở doanh nghiệp trên cả nước với các đối tác mạnh và sự trợ giúp nhiệt tình của địa phương. Chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động tại Nhật Bản bằng cách mở rộng các tài sản có giá trị sinh lời cao.

Văn phòng Mapletree
Mapletree Investments Japan Kabushiki Kaisha
Level 10, Omori Prime Building,
6-21-12 Minamioi, Shinagawa-ku,
Tokyo 140-0013, Japan
Tel: +81 3 6459 6469
Fax: +81 3 3766 3133
Website: www.mapletree.co.jp

Tìm kiếm danh mục tài sản tại đây.