Mở rộng tầm phát triển tại các thị trường mới
Malaysia

Nền kinh tế sản xuất ổn định của Malaysia đã giúp Mapletree mở rộng các cơ sở kho vận tại đây thông qua quỹ Kho vận Mapletree. Chúng tôi cũng sở hữu trung tâm mua sắm Jaya, một khu mua sắm 7 tầng với hơn 120 nhà bán lẻ và các cửa hàng ăn uống.

Chúng tôi có sự hợp tác với tập đoàn CIMB, ngân hàng lớn thứ hai của Malaysia tính theo số tài sản sở hữu, trong đó chúng tôi đã thành lập quý đầu tư bất động sản tư nhân CIMB-Mapletree Real Estate Fund 1. Quỹ này hiện nay đang ở trong giai đoạn thoái vốn.

Văn phòng Mapletree
Mapletree Malaysia Management Sdn Bhd
Suite 12.05, Level 12,  
Centrepoint North Tower,
Mid Valley City,
Lingkaran Syed Putra,
59200 Kuala Lumpur, Malaysia
Tel: +603 2289 9000
Fax: +603 2283 6128

Tìm kiếm danh mục tài sản tại đây.