Mở rộng tầm phát triển tại các thị trường mới
Singapore

Là nơi đặt trụ sở của Tập đoàn, Singapore là một thị trường chính của Mapletree ngay cả khi chúng tôi đang xây dựng sự hiện diện trên toàn cầu. Tập đoàn sở hữu một loạt các tài sản phức hợp, bán lẻ, thương mại, công nghiệp và kho vận dưới tên Mapletree và các công ty thành viên.

Chúng tôi nổi bật với vai trò là chuyên gia đổi mới các khu lân cận thông qua việc biến đổi dự án 24 ha HabourFront thành một khu vực thương mại giải trí sôi động, và hiện tại đang trong giai đoạn biến đổi khu vực Alexandra rộng 13.5 ha thành một khu thương mại nổi bật.

Singapore cũng là nơi khởi đầu của dự án tiêu biểu VivoCity, một công trình trung tâm thương mại biểu tượng của quốc gia; và khu vực thương mại đa chức năng cấp tiến, Mapletree Business City.

Văn phòng Mapletree
Mapletree Investments Pte Ltd
10 Pasir Panjang Road #13-01,
Mapletree Business City,
Singapore 117438
Tel: +65 6377 6111
Fax: +65 6273 2753
Website: www.mapletree.com.sg

Tìm kiếm danh mục tài sản tại đây.