Mở rộng tầm phát triển tại các thị trường mới
Hàn Quốc

Nền kinh tế lớn thứ tư Châu Á này có ngành sản xuất và xuất khẩu lớn mạnh và một thị trường nội địa rộng lớn. Những đặc điểm này đã thúc đẩy hoạt động đầu tư của Mapletree tại đất nước này, đặc biệt là trong mảng bất động sản kho vận.

Những đầu tư của quỹ đầu tư Kho vận Mapletree bao gồm các tài sản tại khu vực kho vận lớn nhất tại tỉnh Gyeonggi và đã giúp Mapletree thiết lập sự hiện diện cũng như mạng lưới tại nước này.

Văn phòng Mapletree
Mapletree Korea Management Co., Ltd

15F Seoul Finance Centre, 136 Sejong-daero,
Jung-gu, Seoul, South Korea 04520

ĐT: +82 2 6742 3200
Fax: +82 2 6742 3230

Tìm kiếm danh mục tài sản tại đây.