Mở rộng tầm phát triển tại các thị trường mới
Hà Lan
Mapletree Management (Netherlands) B.V.

2 Amsterdam, Eduard van Beinumstraat 12
1077 CZ  Amsterdam, The Netherlands

ĐT: +31 020 820 9900