Mở rộng tầm phát triển tại các thị trường mới
Vương quốc Anh

Trong các quốc gia có nền kinh tế lớn mạnh nhất, Vương Quốc Anh có một thị trường có tính thanh khoản và minh bạch cao, cũng như có một nền tảng kinh tế và bất động sản vững chắc.

Từ năm 2015, Mapletree đã tích cực xây dựng và phát triển sự hiện diện của mình tại thị trường lớn này, như tại London, Bristol và Manchester. Tập trung của chúng tôi hướng về các khu công nghiệp đem lại lợi nhuận cao và các tòa nhà văn phòng cũng như nhà ở sinh viên.

Văn phòng Mapletree
Mapletree UK Management Limited
4th Floor - WestWorks
White City Place
195 Wood Lane
London, W12 7FQ,
United Kingdom
Tel: +44 207 6054 668
General Email: ukoffice@mapletree.com.sg

Tìm kiếm danh mục tài sản tại đây.