Phát triển thành công và bền vững
Thành phần Hội đồng và Bảo Mật

Do Mapletree Investments Pte Ltd (Mapletree) liên tục tăng trưởng vững mạnh và mở rộng liên tục hoat động kinh doanh trên toàn cầu, Tập đoàn luôn chú trọng việc duy trì các biện pháp thực hành quản trị doanh nghiệp tốt nhằm đảm bảo sự tin tưởng của nhà đầu tư và đạo đức kinh doanh, Tập đoàn cam kết thực hiện các hoạt động kinh doanh tuân thủ theo luật và các quy định pháp lý có liên quan áp dụng một cách có đạo đức. Các nền tảng niêm yết cam kết tuân thủ theo Bộ quy tắc Quản trị doanh nghiệp (Bộ quy tắc) do Cơ quan tiền tệ chính phủ Singapore ban hành.

Mặc dù Mapletree không niêm yết trên sàn chứng khoán và do đó không buộc phải công bố theo luật định, Tập đoàn vẫn tự nguyện thực hiện một số nguyên tắc cơ bản trong Luật, như có tỷ lệ Giám đốc độc lập nhiều hơn bắt buộc, sự phân tách vai trò của Chủ tịch và Tổng giám đốc (CEO), cũng như duy trì một môi trường kiểm soát nội bộ hiệu quả.


Trong quá trình hoạt động của Tập đoàn, Mapletree cam kết trao đổi tới những người đứng đầu các đơn vị REIT của mình một cách kịp thời và trách nhiệm. Liên quan đến vấn đề này, cấu trúc ủy thác, các cấp độ tỷ suất đòn bẩy đáo hạn nợ và phí quản lý phải luôn được công bố thường xuyên và minh bạch.

Bấm vào đây để Báo cáo quản trị doanh nghiệp mới nhất của chúng tôi.