Phát triển thành công và bền vững
Quy tắc kinh doanh

Giao dịch chứng khoán của Nhân viên

Đối với tất cả nhân viên tập đoàn Mapletree, chúng tôi ban hành chính sách nội bộ về kinh doanh chứng khoán thận trọng của các công ty trong tập đoàn Mapletree. Nhân viên được thông báo về luật giao dịch nội bộ và được nhắc nhở thường xuyên trước khi bắt đầu niêm yết. Chính sách này cũng yêu cầu nhân viên cung cấp thông báo tiền giao dịch trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch chứng khoán nào liên quan đến cổ phiếu của Mapletree.

Quy Tắc Đạo Đức và Kiểm Soát Nội Bộ

Tập Đoàn Mapletree tuân theo một quy chế nội bộ về Đạo Đức và Kỷ Luật Chung. Quy chế này lập ra khuôn khổ và hướng dẫn cho nhân viên về các giá trị đạo đức bao gồm tính trung thực và trách nhiệm, cũng như những quy tắc hành xử thích hợp cho nhân viên.

Chính Sách Kiểm Soát Nội Bộ của chúng tôi sẽ đưa ra cho nhân viên (kể cả nhân viên chính thức lẫn nhân viên thời vụ) và các bên đối tác một phương pháp để lên thông báo về các hành vi bất hợp pháp, thiếu đạo đức hoặc không phù hợp khác được phát hiện trong quá trình kinh doanh của chúng tôi. Những hành vi này bao gồm những hành vi không đúng đắn của nhân viên, hành vi gian lận, kế toán không rõ ràng. Chính sách này đảm bảo chắc chắn rằng những người thông báo sẽ được bảo vệ khỏi sự trả đũa hoặc trù dập nếu như báo cáo được thực hiện với thiện ý hoặc không có ác ý. Chính sách này còn cung cấp thêm hướng dẫn thi hành thông qua liệt kê ví dụ về các hành vi có thể được tố cáo. Ba kênh tố cáo trực tiếp đã được lập ra dành riêng cho việc tố cáo và được bảo mật gồm có: Tổng Cố Vấn Tập Đoàn, Lãnh Đạo Kiểm Toán Nội Bộ và Chủ Tịch Ban Kiểm Toán. Để đặt câu hỏi hoặc tố cáo, hãy viết và gửi tới địa chỉ reporting@mapletree.com.sg.

Các Bên Ký Kết Hợp Đồng

Một hợp đồng thay mặt cho công ty Mapletree Investments Pte Ltd hoặc bất kỳ công ty nào trong tập đoàn Mapletree chỉ có thể được ký bởi (a) (i) giám đốc công ty hoặc (a) (ii) trong trường hợp là công ty Trung Quốc thì thông qua Đại Diện Pháp Lý công ty đó hoặc (a) (iii) trong trường hợp công ty Nhật Bảnthì thông qua Giám Đốc Đại Diện công ty hoặc (a) (iv) trong trường hợp là công ty Việt Nam thì thông qua Tổng Giám Đốc công ty hoặc (a) (v) trong trường hợp công ty Hàn Quốc thì ký bởi Giám Đốc Đại Diện hoặc (b) người ký kết được ủy quyền và được thông qua bởi một nghị quyết của Ban Giám Đốc tương ứng hoặc (b) (ii) theo chính sách bên ký kết. Nếu có gì thắc mắc, xin vui lòng liên hệ reporting@mapletree.com.sg.

Nhấp chuột vào đây để xem Báo Cáo Quản Lý Doanh Nghiệp mới nhất.