Không ngừng tăng trưởng danh mục tài sản
Nhà ở doanh nghiệp / Căn hộ dịch vụ
1 2
1 2
Diện tích sàn : 14,039 m2
Diện tích cho thuê : 9,745 m2
Quốc gia/Thị trường : Nhật Bản
Địa điểm : Kitanaka-dori, Naka-ku, Yokohama
Đơn vị đầu tư : Mapletree Investments
Diện tích sàn : 17,415 m2
Diện tích cho thuê : 13,556 m2
Quốc gia/Thị trường : Mỹ
Địa điểm : Los Angeles, California
Đơn vị đầu tư : Mapletree Investments
Diện tích sàn : 8,323 m2
Diện tích cho thuê : 7,165 m2
Quốc gia/Thị trường : Mỹ
Địa điểm : Los Angeles, California
Đơn vị đầu tư : Mapletree Investments
Diện tích sàn : 20,556 m2
Diện tích cho thuê : 12,024 m2
Quốc gia/Thị trường : Mỹ
Địa điểm : Mountain View, California
Đơn vị đầu tư : Mapletree Investments
Diện tích sàn : 9,662 m2
Diện tích cho thuê : 6,914 m2
Quốc gia/Thị trường : Mỹ
Địa điểm : Portland, Oregon
Đơn vị đầu tư : Mapletree Investments
Diện tích sàn : 12,625 m2
Diện tích cho thuê : 10,071 m2
Quốc gia/Thị trường : Mỹ
Địa điểm : Redwood City, California
Đơn vị đầu tư : Mapletree Investments
Diện tích sàn : 19,822 m2
Diện tích cho thuê : 12,148 m2
Quốc gia/Thị trường : Mỹ
Địa điểm : Silicon Valley
Đơn vị đầu tư : Mapletree Investments
Diện tích sàn : 11,076 m2
Diện tích cho thuê : 6,247 m2
Quốc gia/Thị trường : Mỹ
Địa điểm : Seattle, Washington
Đơn vị đầu tư : Mapletree Investments
Diện tích sàn : 146,000 m2
Diện tích cho thuê : 80,000 m2
Quốc gia/Thị trường : Việt Nam
Địa điểm : District 1, Hồ Chí Minh
Đơn vị đầu tư : Mapletree Investments
Diện tích sàn : 34,248 m2
Diện tích cho thuê : 21,081 m2
Quốc gia/Thị trường : Việt Nam
Địa điểm : District 7, Hồ Chí Minh
Đơn vị đầu tư : Mapletree Investments