Không ngừng tăng trưởng danh mục tài sản
Nhà ở doanh nghiệp / Căn hộ dịch vụ
1 2
1 2
Diện tích sàn : 10,642 m2
Diện tích cho thuê : 6,697 m2
Quốc gia/Thị trường : Úc
Địa điểm : Brisbane
Đơn vị đầu tư : Mapletree Investments
Diện tích sàn : 14,242 m2
Diện tích cho thuê : 9,767 m2
Quốc gia/Thị trường : Nhật Bản
Địa điểm : Kitanaka-dori, Naka-ku, $name
Đơn vị đầu tư : Mapletree Investments
Diện tích sàn : 3,000 m2
Diện tích cho thuê : 2,185 m2
Quốc gia/Thị trường : Nhật Bản
Địa điểm : Azabudai, Minato-ku, Tokyo
Đơn vị đầu tư : Mapletree Investments
Diện tích sàn : 27,691 m2
Diện tích cho thuê : 20,805 m2
Quốc gia/Thị trường : Mỹ
Địa điểm : Dallas, Texas
Đơn vị đầu tư : Mapletree Investments
Diện tích sàn : 8,323 m2
Diện tích cho thuê : 7,165 m2
Quốc gia/Thị trường : Mỹ
Địa điểm : Los Angeles, California
Đơn vị đầu tư : Mapletree Investments
Diện tích sàn : 20,556 m2
Diện tích cho thuê : 12,024 m2
Quốc gia/Thị trường : Mỹ
Địa điểm : Mountain View, California
Đơn vị đầu tư : Mapletree Investments
Diện tích sàn : 9,662 m2
Diện tích cho thuê : 6,914 m2
Quốc gia/Thị trường : Mỹ
Địa điểm : Portland, Oregon
Đơn vị đầu tư : Mapletree Investments
Diện tích sàn : 28,332 m2
Diện tích cho thuê : 27,436 m2
Quốc gia/Thị trường : Mỹ
Địa điểm : Raleigh, North Carolina
Đơn vị đầu tư : Mapletree Investments
Diện tích sàn : 12,625 m2
Diện tích cho thuê : 10,071 m2
Quốc gia/Thị trường : Mỹ
Địa điểm : Redwood City, California
Đơn vị đầu tư : Mapletree Investments
Diện tích sàn : 11,076 m2
Diện tích cho thuê : 6,247 m2
Quốc gia/Thị trường : Mỹ
Địa điểm : Seattle, Washington
Đơn vị đầu tư : Mapletree Investments