1.265447|103.81872
Bank of America Merrill Lynch HarbourFront
PropertyImage
2 HarbourFront Place
Singapore 098499
Văn phòng
Bank of America Merrill Lynch HarbourFront
Địa điểm HarbourFront Precinct

2 HarbourFront Place
Singapore 098499
Diện tích sàn 22,651  m2
Diện tích cho thuê 20,119  m2
Đơn vị đầu tư Mapletree Commercial Trust
TÊN LIÊN LẠC

Email: MCT_MKTG@mapletree.com.sg
Hotline: +65 6377 6388

Bank of America Merrill Lynch HarbourFront là một tòa nhà văn phòng sáu tầng cao cấp với NLA khoảng 215.734 foot vuông do Bank of America Merrill Lynch sử dụng. Hoàn thành vào tháng 8 năm 2008, với các thông số kỹ thuật văn phòng hiện đại như các tấm sàn hình chữ nhật không cột lớn và hiệu quả với diện tích khoảng 46.000 foot vuông cùng với trần thả tích hợp và sàn nâng.