52.956320|-1.158257
Bowman House
PropertyImage
100-102 Talbot Street,
Nottingham,
NG1 5NH
Nhà ở sinh viên
Bowman House
Địa điểm Nottingham

100-102 Talbot Street,
Nottingham,
NG1 5NH
Số giường 140
Đơn vị đầu tư Mapletree Global Student Accommodation Private Trust
TÊN LIÊN LẠC

Bowman House là nơi lưu trú cho sinh viên tại Nottingham với 140 giường. Có thể đi bộ đến Đại học Nottingham Trent và một chuyến xe buýt ngắn đến Đại học Nottingham.