Gia tăng giá trị Bất động sản
CIMB-Mapletree Real Estate Fund 1


  • Mục tiêu quỹ là tối đa hóa tổng lợi tức đầu tư vào danh mục các tài sản tạo ra thu nhập về thu nhập cho thuê và lợi tức vốn và đầu tư vào các dự án phát triển để được lợi nhuận mở rộng tại Malaysia
  • Cùng chịu quản lý bởi CIMB
  • Danh mục được đầu tư đầy đủ gồm 13 hạng mục đầu tư
  • Quỹ đang trong giai đoạn tái bố trí lại đầu tư

Mapletree đồng quản lý Quỹ đầu tư Bất động sản CIMB-Mapletree 1 (CMREF1), một quỹ bất động sản tập trung thi trường Malaysia thông qua liên doanh với CIMB tại Malaysia. CRMEF1 thực hiện các khoản đầu tư trực tiếp các tài sản phát triển và đầu tư tại Malaysia bao gồm các khoản đầu tư vào các sản phẩm đầu tư bất động sản và chứng khoán bất động sản niêm yết. CMREF1 giữ phiên kết thúc với số vốn cam kết là 402 triệu ringgits vào năm 2005. Quỹ dạng đóng này đã có khoảng thời gian mỗi 4 năm cho cam kết và phân phối và hiện tại đang là giai đoạn phân phối.

Tổng quan về CMREF1
Loại hình Quỹ tư nhân đóng
Cấu trúc pháp lý Thành lập tại Malaysia
Thành lập 2005
Nhóm tài sản Văn phòng, Bán lẻ, Khu dân cư, Khu vực sử dụng phức hợp
Nơi đầu tư Malaysia
Hoạt động 14 năm
Fund Size (MYR mn) 402
Mapletree Stake 25%