Gia tăng giá trị Bất động sản
Mapletree Australia Commercial Private Trust (MASCOT)
  • Quỹ Tín thác được tạo ra để mang lại thu nhập định kỳ ổn định với tổng lợi nhuận hấp dẫn là 12% Tỷ suất hoàn vốn nội bộ quỹ tín thác
  • Quỹ Tín thác gồm danh mục đầu tư 10 bất động sản văn phòng hạng A với lượng khách thuê cao và thuộc nhiều ngành nghề đa dạng tại Sydney, Melbourne, Adelaide, Brisbane và Perth
  • Sở hữu các nguyên tắc phân phối tương tự như một tín thác đầu tư bất động sản niêm yết ở Singapore (“S-REIT”)

Quỹ tín thác tư nhân MASCOT (MASCOT) là một quỹ tập trung vào thương mại được đầu tư toàn bộ tại ngày kết sổ, nhằm tạo ra thu nhập định kỳ ổn định với tổng lợi nhuận hấp dẫn là 12% Tỷ suất hoàn vốn nội bộ quỹ tín thác. Danh mục đầu tư bao gồm 10 bất động sản văn phòng hạng A với tỷ lệ khách thuê cao và thuộc nhiều ngành nghề đa dạng. Các bất động sản văn phòng tọa lạc tại các vị trí chiến lược ở các thành phố cửa ngõ chính của Úc là - Sydney, Melbourne, Adelaide, Brisbane và Perth.

MASCOT được đầu tư toàn bộ với tổng vốn cam kết khoảng 654 triệu đô la Úc vào Ngày kết sổ.

Mapletree là nhà tài trợ của MASCOT với 27%1 cổ phần trong Quỹ Tín thác. MASCOT được quản lý bởi Mapletree Real Real Advisors Pte. Ltd. (MREAL), một công ty con thuộc sở hữu 100% của Mapletree.

Tổng quan về Quỹ
Loại quỹ Quỹ tín thác tư nhân
Cấu trúc Quỹ Tín thác kinh doanh chưa đăng ký
Thành lập 2019
Nhóm tài sản Thương mại
Nơi đầu tư Úc
Thời hạn ban đầu 5 năm
Trị giá quỹ (AU$mn) 654
Tài sản đang quản lý (tỷ AUD)2
1.4
Cổ phần của Mapletree 27%

1 Bao gồm cổ phần của các giám đốc và quản lý cấp cao tại MASCOT vào Ngày kết sổ
2 Tại Ngày kết sổ