Gia tăng giá trị Bất động sản
Mapletree Global Student Accommodation Private Trust
  • Mục đích của Quỹ là tạo ra nguồn thu nhập ổn định lâu dài và đem lại nguồn thu nhập hấp dẫn
  • Chỉ tập trung vào nhà ở sinh viên tại Vương Quốc Anh (VQ Anh) và Mỹ
  • Quỹ đầu tiên tại Singapore tập trung cố định vào mảng khó khăn và có lợi nhuận cao này
  • Quỹ đã đầu tư vào danh mục của mình 35 tài sản nhà ở sinh viên với 14,,273 giường và một vài khu thương mại lân cận trên 22 thành phố đại học trên khắp VQ Anh và Mỹ
  • Sở hữu nguyên tắc phân phối tương tự tại các quỹ ủy thác đầu tư bất động sản được niêm yết ở Singapore ("S-REIT")


Mapletree Global Student Accommodation Private Trust (MGSA) là một quỹ đầu tư tập trung vào nhà ở sinh viên tại VQ Anh và Mỹ, tập trung vào việc đem lại thu nhập ổn định lâu dài và có lợi nhuận hấp dẫn. Trên toàn cầu, các tài sản nhà ở cho sinh viên đang hoạt động đặc biệt tốt, đem lại lợi nhuận ổn định trong suốt thời kỳ suy thoái kinh tế. Mảng nhà ở sinh viên đươc quan tâm đặc biệt và hấp dẫn với các nhà đầu tư tìm kiếm các khoản đầu tư có lợi nhuận cao ít rủi ro.

MGSA được đầu tư tổng thể với tổng vốn gần US$535 triệu đô vào ngày đóng cửa.

Mapletree là nhà đầu tư của MGSAP-Trust với lợi nhuận 35% trong Quỹ. MGSA P – Trust được quản lý bởi Mapletree Real Estate Advisors Pte.Ltd (MREAL), một công ty con 100% vốn của Mapletree.

Tổng quan về Quỹ
Loại quỹ Quỹ đầu tư Tư nhân
Cấu trúc Quỹ không đănng ký
Thành lập 2017
Nhóm tài sản Nhà ở sinh viên
Nơi đầu tư VQ Anh và Mỹ
Thời hạn ban đầu 5 năm
Trị giá quỹ (US$mn) 535
Cổ phần của Mapletree 35%