Gia tăng giá trị Bất động sản
Mapletree US & EU Logistics Private Trust (MUSEL)
  • Mục tiêu của Quỹ  là tạo thu nhập ổn định để mang lại tổng lợi nhuận hấp dẫn.
  • Chỉ tập trung vào các bất động sản logistics chất lượng cao ở Châu Âu và Hoa Kỳ (US)
  • Quỹ Tín thác đã đầu tư vào danh mục gồm 262 bất động sản logistics trên 26 tiểu bang ở Hoa Kỳ và 20 thành phố châu Âu thuộc 7 quốc gia Châu Âu
  • Các quy trình vận hành và phân phối tương tự như một tín thác đầu tư bất động sản niêm yết ở Singapore (“S-REIT”)

Mapletree US & EU Logistics Private Trust (MUSEL) là một quỹ tập trung đầu tư vào logistics với  một danh sách dài các bất động sản logistics chất lượng cao, tọa lạc tại nhiều vị trí chiến lược trải rộng khắp Hoa Kỳ và châu Âu. Danh mục đầu tư các bất động sản có vị trí chiến lược, khả năng kết nối giao thông tiện lợi nhằm đáp ứng nhu cầu thuê đang ngày càng tăng cao của khách hàng dành cho loại hình bất động sản logistics, từ các ngành công nghiệp như thương mại điện tử, logistics của bên đối tác thứ ba, và các sản phẩm tiêu dùng. Quỹ tín thác mở ra cơ hội dành cho các nhà đầu tư vào danh mục đa dạng các bất động sản logistics chất lượng cao, trong khi vẫn có tổng lợi nhuận và lợi tức tiền mặt hấp dẫn.

MUSEL được đầu tư toàn bộ với tổng vốn cam kết khoảng 1,8 tỷ USD tại Ngày kết sổ.

Mapletree là nhà tài trợ của MUSEL. MUSEL được quản lý bởi Mapletree Real Estate Advisors Pte. Ltd. (MREAL), một công ty con thuộc sở hữu 100% của Mapletree.

Tổng quan về Quỹ
Loại quỹ Quỹ tín thác tư nhân
Cấu trúc Quỹ Tín thác kinh doanh chưa đăng ký
Thành lập 2019
Nhóm tài sản Kho vận
Nơi đầu tư Châu Âu và Hoa Kỳ
Thời hạn ban đầu 7 năm
Trị giá quỹ (US$bn) 1.8
Tài sản đang quản lý (tỷ US$bn)
4.3