Gia tăng giá trị Bất động sản
Mapletree North Asia Commercial Trust

Quỹ tín thác thương mại đầu tiên của Singapore có tài sản ở Hồng Kông, Trung Quốc và Nhật Bản.

Quỹ tín thác bất động sản Mapletree North Asia Commercial Trust (trước đây là Mapletree Greater China Commercia Trust1) đã được niêm yết thành công trên Sàn Chứng Khoán Singapore vào ngày 7 tháng 3 năm 2013. Đây là quỹ tín thác đầu tiên tạo cơ hội đầu tư vào khối bất động sản thương mại hàng đầu tại Hồng Kông SAR, Trung Quốc và Nhật Bản cho các nhà đầu tư1.

MNACT gồm 9 khối bất động sản ở Hồng Kông, Trung Quốc và Nhật Bản:
a) Hồng Kông SAR: Festival Walk
b) Bắc Kinh: Gateway Plaza
c) Thượng Hải: Sandhill Plaza
d) d) Nhật Bản: 3 tòa nhà văn phòng ở Tokyo (IXINAL Monzen-nakacho Building, Higashi-nihonbashi 1-chome Building và TS Ikebukuro Building); và 2 tòa nhà văn phòng ở tỉnh Chiba (SII Makuhari Building và Fujitsu Makuhari Building)

MNACT được quản lý bởi Mapletree North Asia Commercial Trust Management Ltd. (trước đây là Mapletree Greater China Commercial Trust Management Ltd.), công ty con của tập đoàn Mapletree.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng ghé thăm Mapletree North Asia Commercial Trust.

1. Vui lòng tham khảo Thông báo “Thay đổi tên của Mapletree Greater China Commercial Trust và Giám đốc” của SGX-ST vào ngày 25/05/2018.